Privacy beleid

Welkom op onze website http://www.arhantayoga.nl. Door verder te surfen op deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die, samen met onze privacy policy, de relatie tussen u en Arhanta Yoga International bepaalt met betrekking tot deze website.

De begrippen ‘Arhanta Yoga International’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaars van de website waarvan het hoofdkantoor gelegen is in de Sinderenseweg 66, 7065 Sinderen in Nederland. Het begrip ‘u’ verwijst naar de gebruiker of browser van onze website.

Het gebruiken van deze website is onderworpen aan volgende Algemene gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s dient enkel ter algemene informatie. Deze kan veranderen zonder melding.
 • Wij noch een andere derde partij biedt enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarachtigheid of gepastheid van de informatie en materie gepubliceerd op deze website voor een bepaald doeleinde. U begrijpt dat de informatie en materie onnauwkeurigheden of vergissingen kan bevatten en wij zijn niet aansprakelijk voor zulke onnauwkeurigheden of vergissingen zover wettelijk toegestaan.
 • Uw gebruik van informatie op deze website is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Al het materiaal gepubliceerd op deze website is van ons of bij ons gelicentieerd.
 • Alle handelsmerken die niet eigendom zijn van of gelicentieerd zijn bij de webmaster zijn erkend op de website.
 • Onbevoegd gebruik van de inhoud van deze website kan leiden tot schadevergoedingen en/of een misdrijf zijn.
 • Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn enkel voorzien voor algemene informatie . Ze tonen niet aan dat we deze website(s) aanbevelen. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van (een) gelinkte website(s).
 • U kunt geen link invoegen op deze website zonder schriftelijk akkoord van Arhanta Yoga International.
 • Elk geschil dat ontstaat ten gevolge van ongepast gebruik van de website is onderhevig aan de wetten van Sinderen, Nederland.

Privacy beleid

Het privacy beleid toont aan hoe Arhanta Yoga International de informatie die u ons bezorgt gebruikt wanneer u de Arhanta Yoga website gebruikt. AYI tracht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle informatie die we u vragen zal in overeenstemming met deze privacy verklaring gebruikt worden. Arhanta Yoga International kan dit beleid altijd veranderen of vernieuwen. Dit zal dan op deze pagina aangepast worden. Dit beleid is actief van 1 september 2009.

Welke gegevens mogen we verzamelen?

 • Naam
 • Contactgegevens zoals e-mail, telefoon, etc.
 • Demografische informatie
 • Alle gegevens relevant voor uw yoga verleden

Waarom verzamelen we informatie?

 • Om onze faciliteiten, opleidingen of website te verbeteren.
 • Om u te contacteren

We respecteren u privacy

 • We geven u naam, contactgegevens nooit verder aan derden, zonder u schriftelijke toestemming
 • We verkopen nooit gebruikersgegevens

Veiligheid

We trachten te verzekeren dat uw gegevens veilig zijn van onbevoegde toegang of publicatie.

Links naar andere websites

Onze website kan externe links bevatten maar we kunnen de kwaliteit van deze websites niet verzekeren en we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de bescherming en pricacy van gegevens tijdens uw bezoek aan zulke websites.

 

Leave a Reply