De Eerste Ledematen van Raja Yoga: Yam & Niyam

Raja Yoga Yam & Niyam


Het beoefenen van yoga asanas is slechts een deel van Yoga. De yogafilosofie zoals we die vandaag de dag kennen is gebaseerd op de Yoga Sutras, geschreven door Maharishi Patanjali welke dateert uit het eerste millennium v. Chr. Of dit boek daadwerkelijk is geschreven door Patanjali zelf of door zijn studenten en de mensen die op zijn school werkten is niet zeker. Wel is zeker dat de Patanjali Yoga Sutras als één van de voornaamste en meest belangrijke werken over yoga wordt beschouwd gezien het de theorie van Raja Yoga (ook wel Yoga van controle genoemd) bevat.

Raja Yoga bestaat uit acht takken – acht ledematen (Ashtanga)- van oefeningen, met als doel controle uit te oefenen op het lichaam, de ademhaling, de geest en de zintuigen. Het ultieme doel is het bewustzijn van de Ziel.

De eerste twee stappen van Raj Yoga: Yam en Niyam

Yam en Niyam zijn de eerste twee van de in totaal acht onderdelen van Raja Yoga. Ze kunnen worden beschouwd als de voorbereiding voor de andere rituelen en hebben als doel de intenties en de gedachtes te zuiveren en bevrijd te raken van afleidingen en ziektes.

Allereerst is het belangrijk te weten dat er twee niveaus zijn waarop Yam en Niyam kunnen worden toegepast. Het eerste niveau, het microniveau, dient erg strikt te worden genomen en volgens de regels te worden uitgevoerd, zonder uitzonderingen. Bij het toepassen van geweldloosheid (Ahimsa) op microniveau wordt het verwijderen van spinnenwebben in het huis bijvoorbeeld gezien als geweld. Je verwoest hier namelijk het huis van de spin.

Het tweede niveau is het macroniveau of het huishoudniveau. Dit niveau is milder en staat toe de principes van Yam en Niyam te beoefenen wanneer dit praktisch mogelijk is. Op macroniveau is het bijvoorbeeld toegestaan de spinnenwebben in het huis te verwijderen, maar de spinnenwebben in de natuur dienen met rust te worden gelaten.

Yam

Yam is sanskriet en betekent kwaliteit. Dit verwijst naar de kwaliteiten die je wenst te ontwikkelen in jezelf. Oorspronkelijk zijn er 27 kwaliteiten beschreven, maar de Patanjali Yoga Sutras beschrijven enkel de vijf algemene Yams om de beoefening meer toegankelijk te maken voor de alledaagse persoon. Deze vijf Yams zijn:

  1. AHIMSA – Geweldloosheid

Geweldloosheid kan worden toegepast op drie niveaus: fysiek, verbaal en mentaal. Dit betekent geen fysieke agressie en geweld door middel van woorden, maar ook geen gewelddadige gedachten of bedoelingen. Geen geweld jegens ieder levend of niet levend wezen om je heen. Niet naar mensen, dieren, de natuur en objecten, maar respect voor alles en iedereen. Wanneer je echt bewust bent van dit principe realiseer je je mogelijk hoeveel geweld onbewust wordt geuit. Het bewust worden hiervan zal helpen realiseren dat dit geweld niet nodig is en het zal een positieve houding ontwikkelen die ervoor zal zorgen dat je dit principe gemakkelijker en zelfs van nature kan toepassen.

  1. SATYA – Waarheid

Satya verwijst naar de waarheid, hier valt zowel het vinden als het spreken en het leven van de waarheid onder. Het gaat hier om de universele waarheid, die waar is voor iedereen. Tijd is bijvoorbeeld niet de echte waarheid. Iemand die in New Delhi woont zal misschien zeggen dat het middernacht is, terwijl een ander persoon in New York zegt dat het 3 uur in de middag is, beide op hetzelfde moment. Het is niet altijd gemakkelijk, maar daardoor niet minder belangrijk om na te gaan wat de waarheid is. Als je het eenmaal hebt ontdekt, zul je de waarheid spreken, met anderen delen en er naar leven.

  1. ASTEYA – Niet stelen

Asteya staat voor niet stelen en omvat het niet nemen wat niet van jou is of wat je niet hebt verdiend. Dit lijkt in de eerste instantie gemakkelijk toe te passen; het niet accepteren van een gift of gunst of zelfs waardering als je dit niet verdiend valt hier echter ook onder. Om na te gaan of je dit principe toepast, vraag jezelf dan af bij alles wat je accepteert, neemt of ontvangt of het daadwerkelijk tot jou behoort, of je het echt hebt verdiend en of er echt recht op hebt.

  1. BRAHMACHARYA – Niet zwichten voor verleiding

Het niet zwichten voor verleiding staat voor het hebben van controle over en het niet toegeven aan de zintuigen. Een voorbeeld is het nemen van een douche. Doe dit om de praktische reden, het lichaam te reinigen. Gebruik hierbij niet meer water dan nodig, omdat je geniet van het gevoel van het warme water op je lichaam. Een ander voorbeeld is het eten van voedsel. Eet om het lichaam fit en gezond te houden, zwicht niet voor de verleiding van de zintuigen door teveel of ongezond te eten.

  1. APARIGRAHA – bezitsdrang / gulzigheid

Het laatste principe van Yam is Aparigraha, wat staat voor het niet verzamelen, hebben of houden van meer dan je nodig hebt. Het is vrij normaal om een uitgebreide garderobe te willen hebben met verschillende schoenen en outfits voor elk soort gelegenheid. Echter, als je eens door al je bezittingen spit, zul je verbaasd zijn hoe weinig ervan je eigenlijk gebruikt en nodig hebt. Voordat je iets koopt, vraag jezelf dan eerst af: ‘Heb ik dit echt nodig?’. Is het antwoord hierop ja, vraag jezelf dan af ‘Kan ik zonder dit leven?’. Menselijke wezens hebben de gewoonte om te verzamelen en steeds maar meer en meer te willen. Maar bij het eerlijk beantwoorden van deze twee simpele vragen, zul je beseffen hoe weinig een persoon eigenlijk nodig heeft.

Niyam

Na het beoefenen van Yam beschrijft de Patanjali Yoga Sutra de beoefening van Niyam, wat staat voor gewoontes en routine. Niyam verwijst naar de gewoontes die elke yogabeoefenaar dagelijks zou moeten uitvoeren om zijn/haar gedachten en intenties te zuiveren. Niyam bestaat uit de volgende vijf rituelen:

  1. SHAUCHA – Reinigen, zuiveren

Zoals we onze tanden en ons lichaam dagelijks reinigen, zonder uitzondering en zonder er over na te denken, moeten we onze gedachten en intenties ook dagelijks reinigen. Dit betekent het verwijderen van elke negativiteit of destructieve energie van de geest. Begin de dag met een positieve gedachte en positieve energie en sluit de dag op dezelfde manier af voor het slapengaan. Je zult merken hoe snel deze twee simpele acties een positief effect hebben op je gedachtegang.

  1. SANTOSH – Tevredenheid

Het tweede ritueel van Niyam is Santosh ofwel tevredenheid. Santosh staat voor het gelukkig en dankbaar zijn met wat je hebt, terwijl je werkt voor wat je wilt. De meeste mensen zijn niet gelukkig met het pad dat ze hebben gekozen of dat ze leven. Ze willen iets anders, iets beters. Het is niet erg om dromen en ambities te hebben. Heb grote dromen en werk naar je dromen, maar wees tegelijkertijd dankbaar en waardeer wat je op dit moment hebt.

  1. TAPAS – Zelfbeheersing

Tapas of zelfbeheersing betekent controle hebben over jezelf door middel discipline. Dit zal helpen bij het toepassen van het principe van Brahmacharya (het niet zwichten voor verleiding) zoals eerder besproken. Het is niet gemakkelijk om controle uit te voeren over de zintuigen. Het vereist discipline, iets waar elke dag aan gewerkt dient te worden.

  1. SWADHYAYA – Zelfstudie

Onder Niyam valt ook Swadhya of zelfstudie. Een persoon die Niyam beoefent zal elke dag tijd besteden om het antwoord te vinden op de vraag ‘Wie ben ik?’. Dit zal je helpen de natuurlijke loop van het leven te begrijpen en om de waarheid – Satya, zoals eerder genoemd –  te ontdekken.

  1. ISHWAR PARINIDHAN – Toewijding aan het goddelijke

De laatste oefening van Niyam is Ishwar Parinidhan, wat staat voor het overgeven van jezelf aan God of wat God vertegenwoordigt voor jou. Het dagelijks denken aan God door bijvoorbeeld te bidden, zingen of simpelweg bewust te zijn van zijn aanwezigheid, helpt bij het naar beneden halen en overgeven van het ego.

Yam en Niyam

Bewust zijn

Dit zijn de principes van Yam and Niyam zoals ze zijn beschreven in de Patanjali Yoga Sutras. Er is een groot verschil tussen het kennen van de principes van Raja Yoga en het bewust zijn van de principes. Alleen wanneer je daadwerkelijk bewust bent van de principes, zul je ze toepassen. Het wordt een soort automatisme, de principes zijn een deel van je geworden, waardoor je er niet bij hoeft na te denken.

Over de auteur

Ram Jain - ecursus DocentRam Jain (E-RYT 500) is de directeur van Arhanta Yoga Ashrams en hoofd leraar van de verschillende yoga docentenopleidingen die Arhanta Yoga aanbied in Nederland en India.

Hij geeft de professionele vier weken yoga docenten opleiding, Yin Yoga, Filosofie, Anatomie, Fysiologie en gevorderde Asanas in India & Nederland. Ram begon met lesgeven in 1998 en heeft meer dan 10000 yoga docenten wereldwijd begeleid.

 

Subscribe now to receive our series of short e-books

Our E-books

Subscribe to our mailing list and receive a series of short e-books

Leave a Reply