De vier paden van yoga uitgelegd: een uitgebreid overzicht van Bhakti, Jnana, Raja en Karma Yoga

de vier paden van yoga


De vier paden van yoga zijn geworteld in yogafilosofie. Yoga betekent ‘vereniging’ en wordt vaak uitgelegd als de vereniging van de individuele ziel met de superziel of als de vereniging van de mens met het goddelijke. Deze definitie is echter symbolisch.

In de praktijk gaat yoga over de vereniging van het Zelf met de realiteit, die ook kan worden gedefinieerd als zelfrealisatie. Yoga is de reis om onze realiteit te realiseren en vrij te komen van de illusie die is gecreëerd door de materiële wereld om ons heen ( Maya ).

Yoga is de reis van volledige onwetendheid naar volledige verlichting. Het uiteindelijke doel is dus zelfrealisatie door het verwijderen van het illusoire ego. Deze reis kan op verschillende manieren worden gedaan.

Yogafilosofie legt vier paden uit:

 • Bhakti Yoga
 • Jnana Yoga
 • Raja Yoga
 • Karma Yoga

Deze vier yogapaden zijn niet noodzakelijkerwijs van elkaar gescheiden. Alle vier de yogapaden kunnen alleen of in combinatie met elkaar worden beoefend. Geen van deze paden is ‘beter’ of ‘nobeler’ dan de andere en ze leiden allemaal naar dezelfde bestemming.

Lees verder voor een overzicht van elk van de vier yogapaden, samen met voorbeelden over hoe je elk pad in je dagelijkse leven kunt oefenen.

Bhakti Yoga

Bhakti Yoga is het pad van toewijding – toewijding aan sattva (zuiverheid). Op dit pad wijd je jezelf aan een leven van zuiverheid. Door jezelf te wijden aan een leven van zuiverheid, zuiver je jezelf en bereik je zelfrealisatie.

Het pad van zuiverheid is moeilijk te zien en te begrijpen. De oplossing is om een ​​rolmodel te vinden dat puur is, daarom wijden mensen zich vaak aan een godheid of een meester die als puur wordt beschouwd.

Mocht je geen geschikt model kunnen vinden, dan is het raadzaam om een ​​sattvische (pure) leraar of gids te zoeken. Dit is waar het lastig kan worden. Als je een leraar kiest die manipulatief is en zonder pure bedoelingen, beoefen je niet echt Bhakti Yoga en ga je niet verder op het pad naar zelfrealisatie.

Ondanks populaire overtuiging is Bhakti Yoga echter niet het pad van toewijding aan welke soort godheid of meester dan ook. Ook al volg je het voorbeeld van een meester of leraar, je doet dit om jezelf te wijden aan de zuiverheid daarin.

Als je een krachtige inspiratie van sattva (zuiverheid) hebt gevonden, dan is Bhakti Yoga een breed toegankelijk pad naar meer bewustzijn. En daarom wordt Bhakti Yoga soms als een gemakkelijk pad beschouwd, omdat je alleen maar je sattvische gids naar je beste vermogen hoeft te volgen.

De beoefening van Bhakti Yoga omvat vaak:

 • Mantra-gezangen: Mantra’s zijn positieve, opbeurende zinnen of woorden die van invloed zijn op uw onderbewustzijn. Ze kunnen ook de naam of de glorie van goddelijke persoonlijkheden zijn
 • Satsang: Satsang brengt je tijd door in het spirituele gezelschap en leert over zelfrealisatie
 • Japa-meditatie: Het beoefenen van Japa betekent het herhalen van de mantra’s als een vorm van meditatie

Jnana Yoga

Jnana Yoga (ook wel Gyana Yoga genoemd) kan worden beschreven als het pad van kennis over het Zelf. Door dit pad te volgen, doe je kennis op, analyseer je deze en zet je deze om in bewustzijn. Als je bewustzijn omhoog gaat, gaat je ego naar beneden en kom je dichter bij zelfrealisatie.

Jnana Yoga begint wanneer we ons realiseren dat wat we weten niet waar is. Pas dan begint de reis naar de waarheid. . .

Hoewel Jnana Yoga een zeer efficiënt pad is, is het niet voor iedereen geschikt. Om het pad van Jnana Yoga te kunnen volgen, moet je bepaalde kwaliteiten bezitten.

De kwaliteiten die nodig zijn om Jnana Yoga te beoefenen zijn:

 • Nieuwsgierigheid: als je niet nieuwsgierig bent maar gemakkelijk gelooft zonder te analyseren of vragen te stellen, is Jnana Yoga misschien niet de beste keuze
 • Intellect: Je moet helder en afstandelijk kunnen analyseren
 • Geduld: een goed begrip kost tijd en herhaling. Daarom moet je het geduld hebben voor dit pad van yoga

In Jnana Yoga zetten we informatie om in kennis en kennis in bewustzijn.

Om potentieel waarachtige informatie te onderscheiden van illusoire informatie, volgt een Jnana yogi de stappen zoals beschreven in oude geschriften. Bij het verwerken van informatie analyseren we intellectueel of het nuttig kan zijn om ons naar de waarheid van het Zelf te leiden.

Alleen informatie die aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden voldoet, moet waardig genoeg worden geacht om verder te analyseren:

 • Directe waarneming: u kunt vanuit uw eigen vijf zintuigen bedenken wat u waar zou kunnen zijn
 • Oorzaak en gevolg: Als je een gevolg ziet, bedenk je dat er een oorzaak voor moet zijn en vice versa. Dat is een indicatie dat de informatie waar kan zijn
 • Conclusie: wanneer u een reeks ware feiten waarneemt, dan denkt u dat de aanname waar kan zijn
 • Bewezen feiten: u beschouwt reeds bewezen feiten ook als waar. Je probeert het wiel niet opnieuw uit te vinden

Dus, als je intellectueel geneigd bent en je bewustzijn van het Zelf wilt vergroten, is Jnana Yoga een zeer krachtig pad omdat het je in zeer korte tijd kan verlichten.

Raja Yoga

Raja Yoga is het pad van controle. In het Sanskriet betekent Raja letterlijk ‘controle’. Het moet niet worden verward met het andere gebruik van het woord raja, wat ‘koning’ betekent. Door jezelf te beheersen, beheers je je ego en word je zelfgerealiseerd.

In Raja Yoga beheersen we:

 • Ons lichaam
 • Onze adem
 • Onze zintuigen
 • Onze geest

Patanjali’s Yoga Sutra’s

Rond 500 voor Christus gaf de wijze Maharishi Patanjali een korte introductie tot Raja Yoga in zijn compilatie Yoga Sutras van Patanjali. In de Yoga Sutra’s wees Patanjali op de acht praktijken van Raja Yoga, ook bekend als Ashtanga Yoga-filosofie. Hij stond erop dat als iemand eenmaal in staat is om alle acht delen met succes te oefenen, ze de staat van verlichting bereiken.

De acht praktijken van Raja Yoga zijn:
1. Yama of gedragscodes voor het zuiveren van intenties
2. Niyama of toezeggingen voor het zuiveren van gewoonten
3. Asana of fysieke houdingen voor zuivering van het fysieke lichaam
4. Pranayama of uitbreiding van levenskracht voor zuivering van het energielichaam
5. Pratyahara of terugtrekken van de zintuigen om de zintuigen te kalmeren
6. Dharana of concentratie om de geest te beheersen
7. Dhyana of meditatie, om het Zelf te begrijpen
8. Samadhi of scheiding, om vrij te worden van illusie

Het doel van deze acht oefeningen is om ons te helpen onze geest, ons fysieke lichaam, ons energielichaam te zuiveren, de zinnen te beheersen en vrij te komen van wereldse illusies. Het pad van Raja Yoga is eigenlijk het moeilijkste van de vier paden van yoga, omdat het consistente controle vereist.

Lees: Acht ledematen van yoga

Karma Yoga

Vaak wordt Karma Yoga uitgelegd als gratis dienst of sociale dienst. Maar Karma Yoga is een pad om je plicht te vervullen zonder ego of gehechtheid. Plicht (Dharma) is de rol die we krijgen. We krijgen veel rollen in dit leven, bijvoorbeeld de rol van een ouder, de rol van een student, de rol van een buurman, de rol van een partner, etc.

Wanneer je je plicht doet zonder ego en gehechtheid, lost je ego op en bereik je zelfrealisatie. Ook al klinkt het simpel, Karma Yoga is een moeilijk pad.

De Bhagavad Gita is een van de basisteksten in de Indiase filosofie en draait om het principe van karma. De Bhagavad Gita beschrijft de strijd tussen de krijger Arjuna en zijn familie. De hindoegod Krishna staat naast Arjuna. Arjuna vraagt ​​Krishna waarom hij in de strijd moet vechten, waarom hij tegen zijn broers en ooms moet vechten. Een groot deel van de Bhagavad Gita gaat in wezen over wat goed en fout is in termen van ieders karma of plicht.

Krishna leidt Arjuna door de strijd en laat zien dat vechten de juiste actie is omdat Arjuna als krijger de taak heeft om te vechten voor het welzijn van een grotere samenleving. Hij moet handelen vanuit zijn dharma, in plaats van geleid te worden door zijn emotionele banden met familie. Hij moet zijn plichten vervullen en daarbij verder gaan dan gehechtheid en ego.

Normaal gesproken doen we de taken die we leuk vinden, niet de taken die we moeten doen. We doen bijvoorbeeld het liefst onze plichten jegens onze kinderen, maar we negeren gemakshalve de plicht jegens onze ouders. Maar als je het pad van Karma Yoga volgt, moet je al je plichten doen. Om dit te kunnen doen, moet u alle taken kennen die u heeft. Nadat u uw taken heeft opgesomd, moet u ze ook goed prioriteren. Vervolgens probeer je je plicht zo goed mogelijk te doen zonder je zorgen te maken over het resultaat of de mening van anderen over jou.

Tijdens mijn filosofielessen over dit onderwerp krijg ik vaak erg emotionele vragen over karma en karma yoga. Mensen vragen me of ze hun plichten jegens hun partner, ouders of anderen moeten vervullen, ook al is de situatie beledigend of ongezond. Als we nadenken over iemands plicht, moeten we onthouden dat onze allereerste plicht gericht is op onze eigen spirituele groei. Als een situatie of persoon zodanig schadelijk is voor ons fysieke of mentale welzijn dat we er niet constructief mee om kunnen gaan, moeten we misschien onze plicht jegens hen evalueren.

Lees: Karma & Dharma: doe je het goed?

Bhakti, Jnana, Raja en Karma Yoga: The Takeaway On the Four Paths of Yoga

Afhankelijk van je karakter, omstandigheden en voorkeuren, kan het ene pad gemakkelijker voor je zijn dan het andere. Maar onthoud: de vier paden van yoga zijn niet echt gescheiden, maar zijn als verschillende kanten van een dobbelsteen. Om een ​​holistische spirituele ontwikkeling te doorlopen, een volledig menselijk leven te leiden met al je mogelijkheden, moeten alle vier de paden van yoga worden bewandeld. Wanneer we ons het uiteindelijke doel en de betekenis van yoga herinneren – de vereniging van het Zelf met de realiteit van het Zelf – realiseren we ons dat er eigenlijk maar één yoga is, slechts één pad.

Je kunt de paden van yoga vergelijken met vier verschillende strengen die met elkaar zijn geweven om hetzelfde touw te maken. Elke streng ondersteunt de andere en wordt door de anderen versterkt.

Dit is een re-post van Yogiapproved.com (je kunt de originele post hier zien: https://www.yogiapproved.com/yoga/four-paths-of-yoga/ )

Over de auteur

De vier paden van yoga Ram is de oprichter van de Arhanta Yoga Ashrams India en Nederland. In de afgelopen 10 jaar zijn de Arhanta Yoga Ashrams internationaal bekend geworden vanwege hun professionele yoga lerarenopleidingen in India en Europa, en hebben ze tot nu toe opgeleide meer dan 4000 yogadocenten van over de hele wereld. Ram is de hoofdleraar van de 200-urige yoga-lerarenopleiding in India en Nederland en de auteur van het uitgebreide boek: Hatha Yoga voor leraren en beoefenaars – een uitgebreide gids voor holistische volgordebepaling .

Schrijf u nu in om onze serie korte e-books te ontvangen

 

 

Subscribe now to receive our series of short e-books

Our E-books

Subscribe to our mailing list and receive a series of short e-books