‘Het is beter om de voorgeschreven taken uit te voeren, zelfs als er fouten in zitten, in plaats van de taak van iemand anders perfect uit te voeren.’ – Bhagavad Gita (hoofdstuk 3, vers 35)

  ‘Wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten’ is een gezegde dat veel mensen vergelijken met het begrip karma. Wat betekent karma echt in de Indiase filosofie? Wist je dat er verschillende soorten karma zijn? Na het lezen van deze blog zul je het verschil begrijpen tussen de soorten karma, wat Karma Yoga volgens de Bhagavad Gita betekent en hoe dit relevant is in ons leven.

Wat is karma?

Karma kan letterlijk vertaald worden als ‘actie’. Het verwijst naar de metafysische wet dat elke actie een gelijke reactie heeft. Deze reactie kan ofwel onmiddellijk ofwel ergens in de toekomst plaatsvinden. De Indiase filosofie wordt gekenmerkt door het begrip oneindigheid, wat reïncarnatie en wedergeboorte impliceert. Daarom werken deze karmische reacties levenslang. Goede of deugdzame acties hebben goede reacties en slechte of vicieuze acties hebben het tegenovergestelde effect.

Verschillende soorten karma

Karma wordt bepaald door de opeenstapeling van deugdzame en vicieuze acties, die een ketting van oorzaak en gevolg vormen.

Swami Sivananda legde uit dat deze ketting geen einde heeft. Je kunt denken aan een boom en zijn zaden: Een zaadje is een oorzaak van de groei van de boom, wat het gevolg is. De boom produceert zaden en wordt daardoor op zijn beurt de oorzaak. De oorzaak wordt gevonden in het effect en het effect wordt gevonden in de oorzaak. Het is oneindig.

In deze oneindige keten kunnen drie soorten karma worden onderscheiden: verleden karma ( Sanchit Karma ), heden karma ( Prarabdha Karma ) en toekomstig karma ( Agami Karma ).

  • Karma uit het verleden bestaat uit al het opgebouwde karma uit het verleden. Het kan worden herkend in het karakter van een persoon, zijn neigingen en aanleg, capaciteiten en verlangens. Je kunt denken aan karma uit het verleden die de persoon al bij zijn geboorte beïnvloedt, en het karma van vorige levens meenemen in de nieuwe levenscyclus.
  • Huidig karma is wat er gebeurt tijdens de huidige levenscyclus. Het kan niet worden vermeden of gewijzigd; acties uit het verleden vereisen op dit punt in de keten een gelijke en tegengestelde reactie.
  • Toekomstig karma is het effect van huidige acties op de voortdurende ketting van reacties. Dit deel van karma kan worden veranderd of beïnvloed door de keuzes die je maakt. Nogmaals, of deze keuzes deugdzaam of vicieus zijn, hangt af van dharma.

Moraal in de Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is een fundamentele tekst in de Indiase filosofie en beschrijft de strijd van de krijger Arjuna en zijn familie met de hulp van de hindoegod Krishna. Arjuna vraagt Krishna waarom hij in de strijd moet vechten, waarom hij tegen zijn broers en ooms moet vechten. Het hele betoog van de Bhagavad Gita, waarin Shri Krishna Arjuna uitlegt waarom hij moet vechten, gaat in wezen over wat goed en fout is in termen van karmische plicht of dharma.

Krishna leidt hem door de strijd en laat zien dat vechten de juiste actie is, omdat Arjuna’s taak als krijger is om te vechten voor het welzijn van een grotere samenleving. Hij moet handelen vanuit zijn dharma, in plaats van geleid te worden door zijn emotionele banden met familie. De handelingen van elke persoon in dezelfde situatie kunnen verschillen, afhankelijk van hun dharma. Niet handelen volgens het eigen dharma is verkeerd en wordt adharma genoemd.

Dus wat wordt gedefinieerd als goed of slecht karma hangt af van je ‘dharma’.

De principes van dharma

Dharma kan worden omschreven als ‘plicht’ of ‘moraliteit’. Je kunt dharma zien als de kracht die orde en rechtvaardigheid in de samenleving handhaaft. Wat goed of fout is, goed of slecht, is niet voor iedereen hetzelfde.

Voor elke persoon is hun dharma afhankelijk van vier principes:

  • Rita-dharma is verbonden met de grotere krachten van de natuur en het universum. Elke periode in tijd en ruimte heeft op grotere schaal zijn eigen effect.
  • Varna-dharma omvat taken op het niveau van de samenleving en de gemeenschap. Elke persoon heeft op dit niveau specifieke verantwoordelijkheden.
  • Ashrama-dharma verwijst naar de veranderingen in taken gedurende de hele levensduur. Wat passend is, verschilt per leeftijd.
  • Sva-dharma werkt op de kleinste schaal, de innerlijke wereld van het individu. Sva-dharma gaat over acties en intenties in het ego en de geest.

Al deze vier verschillende principes van moraliteit zijn verbonden met iemands karma. De taken die u moet vervullen, zijn afhankelijk van acties uit het verleden en vereisen een evenwichtswerking in dit leven.

Zo hebben verschillende mensen verschillende verplichtingen en plichten, bepaald door factoren zoals hun leeftijd, de tijdsperiode, hun sociale positie en hun acties in het verleden. Iedereen heeft zijn individuele dharma en bepaalt welke acties goed of fout zijn volgens hun plicht.

Onze keuzes en plichten in het leven

Zoals je kunt zien, houdt karma niet alleen in wat er met je gebeurt, zoals algemeen werd aangenomen. Het werkt op een subtieler niveau door de keuzes en taken te bepalen die u in een bepaalde situatie heeft. Goed karma uit het verleden creëert een groter scala aan mogelijkheden om uit te kiezen dan slecht karma uit het verleden. Huidig karma bepaalt het moment om deze keuzes te maken. Toekomstig karma wordt beïnvloed door de keuzes die je maakt.

Het idee dat je opties hebt om uit te kiezen, impliceert dat je de leiding hebt over je acties en hoe ze je karma beïnvloeden. Het maakt je verantwoordelijk en stelt je ook in staat om in een positieve richting te veranderen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen welzijn en lijden, voor je eigen huidige en toekomstige staat. Als je de juiste keuzes maakt, draagt het vroeg of laat vruchten.

Wat is de juiste keuze die soms moeilijk te onderscheiden is? Hierbij kan het principe van gehechtheid nuttig zijn. Gehechtheid komt van het ego en omvat de dingen die je leuk of niet leuk vindt. Hoewel u uw taken misschien graag doet, handelt u daar niet naar omdat u het leuk vindt.

Een voorbeeld hiervan kan een inzet voor een vrijwilligersbaan zijn. U doet uw best om uw werk goed te doen, ook al vindt u misschien niet alle taken leuk. Maar uiteindelijk besteed je je tijd en energie aan iets groters dan jezelf. Dit is de reden waarom karma yoga soms ‘onbaatzuchtige dienstverlening’ wordt genoemd; plichten die je helpen vrij te komen van het ego.

Bevrijding van de eindeloze cyclus

Karma is levenslang werkzaam. Het resulteert in een eindeloze cyclus van geboorte en wedergeboorte, met de gevolgen van acties in vorige levens die in het heden terugkomen. Deze gevolgen uit het verleden worden samsara genoemd .

Volgens de yogafilosofie kun je van deze cyclus worden bevrijd. Bevrijding of moksha is eigenlijk het ultieme doel van yoga. Door het beoefenen van yoga, met name de Yamas & Niyamas (morele codes en observanties), en door meditatie, kun je je karmische rekening in evenwicht brengen en vrij worden van de cirkel van leven en dood.

Je kunt niet het karma kiezen dat je met je meedraagt uit vorige levens of van eerder in dit leven. Maar je kunt je acties in het heden en de toekomst kiezen.

Conclusie

Kortom, karma verwijst naar een eindeloze reeks acties en reacties. Welke acties goed zijn, zijn verkeerd, hangt af van je dharma, je plichten in het leven. Uw plichten, evenals uw keuzes, worden bepaald door karma uit het verleden en komen onvermijdelijk terug in het heden.

Maar je kunt je toekomstige karma beïnvloeden door nu deugdzame keuzes te maken! Deugdzame keuzes zijn keuzes die u helpen uw taken zo goed mogelijk uit te voeren, zonder de betrokkenheid van uw ego of gehechtheid. Wanneer alle karma in evenwicht is, vindt bevrijding plaats; je bent vrij van de cyclus van geboorte en wedergeboorte.

Dit is een repost. Ga voor het originele artikel naar: Karma and Dharma: Are You Doing It Right?

Over de auteur

Ram Jain

Geboren in de Jain familie waar yoga al vijf generaties lang de manier van leven is, begon mijn formele yogareis op achtjarige leeftijd op een Vedische school in India. Daar kreeg ik een solide basis door het lezen van oude geschriften, waaronder Veda's, Upanishads, de Bhagavad Gita en Yoga Sutra's (om er maar een paar te noemen).

In 2009 heb ik Arhanta Yoga Ashrams opgericht. Ik zie yoga als een manier om de vijf zintuigen te beheersen, dus noemde ik onze ashrams 'Arhanta Yoga', de yoga om de vijf zintuigen te beheersen!

In 2017 heb ik ook de Arhanta Yoga Online Academy opgericht zodat mensen die onze ashrams niet kunnen bezoeken onze cursussen op afstand kunnen volgen.

Bij Arhanta geven we niet alleen yoga. We leren je hoe je je potentieel kunt bereiken, je kennis kunt verdiepen, je zelfvertrouwen kunt opbouwen en de leiding over je leven kunt nemen.

Related Posts