Gebruiksvoorwaarden 

Gebruiksvoorwaarden van deze website
Welkom op onze website https://www.arhantayoga.nl.
Als u doorgaat met navigeren en deze website gebruikt, stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Arhanta Yoga International met u bepalen met betrekking tot deze website.

De term ‘Arhanta Yoga, Arhanta Yoga International, Arhanta Yoga Ashrams’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met als statutaire zetel “Sinderenseweg 66, 7065BL Sinderen, Nederland”. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of browser van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s is alleen voor algemene informatie. Het is mogelijk tot verandering zonder kennisgeving.
Noch wij, noch derden bieden enige garantie met betrekking tot de juistheid, waarheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gepubliceerd voor een bepaald doel. U begrijpt dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover wettelijk toegestaan.
Uw gebruik van enige informatie op deze website is volledig voor uw eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
Al het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, is eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Reproductie is volledig verboden en strafbaar door de wet.
Alle handelsmerken die niet het eigendom van of in licentie gegeven aan de webmaster zijn, worden erkend op de website.
Ongeautoriseerd gebruik van inhoud op deze website kan leiden tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.
Deze website kan ook links bevatten naar of verwijzen naar andere websites. Deze links zijn alleen bedoeld als algemene informatie. Wij onderschrijven deze website(s) niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige gekoppelde website (s).
U kunt geen link naar deze website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arhanta Yoga International.
Elk geschil dat voortkomt uit ongepast gebruik van de website is onderworpen aan de wetgeving van Sinderen, Nederland.