Leer meer over de chakra's, hun symbolen, kenmerken, voordelen, effecten en hun relatie tot yoga. Bekijk de video aan het einde en leer hoe je deze energiecentra kunt stimuleren en in balans kunt brengen met hun specifieke mantra (geluid) en yantra (teken).

Wat zijn chakra's?

Chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. Ze bevinden zich in het astrale lichaam, langs de ruggengraat, beginnend bij de basis en omhoog lopend naar de kruin van het hoofd. Het astrale lichaam is het energielichaam dat in ons fysieke lichaam woont. Elk fysiek lichaamsdeel heeft een corresponderend astraal lichaamsdeel. Het astrale lichaam kan niet gezien of aangeraakt worden. Dit is ook de reden waarom we de chakra's niet kunnen zien.

De chakra's stralen een specifieke kleur en energie uit. Elk chakra valt samen met een klier in het fysieke lichaam. Omdat elk chakra verband houdt met specifieke spirituele, emotionele, psychologische en fysieke aspecten van ons wezen, wordt aangenomen dat een blokkade of slechte werking ervan kan leiden tot fysieke, psychologische en emotionele stoornissen. Het bewust bewust maken en in balans brengen van deze energiecentra zou daarentegen leiden tot welzijn en een goede gezondheid. 

Het bovenstaande sluit aan bij het doel van yoga. Door het beoefenen van asana's probeert yoga deze chakra's of energiecentra in het lichaam te stimuleren en in balans te brengen.  Lees verder om meer te leren over de 7 chakra's, hun symbolen, eigenschappen, effecten en balanceringstechnieken.

Hoeveel chakra's zijn er in het lichaam? 

Meestal horen we over de 'zeven chakra's', maar er is een oneindig aantal chakra's in het menselijk lichaam. Met alle 7 chakra's wordt een specifieke trilling, kleur, symbool en geluid geassocieerd. Afhankelijk van of deze energiecentra gezond of geblokkeerd zijn, kun je verschillende kenmerken van je fysieke, mentale en emotionele gezondheid ervaren. De 7 hoofdchakra's zoals ze in het lichaam voorkomen zijn:

  1. Muladhara Chakra - Wortelchakra
  2. Svadhishthana Chakra - Sacraal Chakra
  3. Manipura Chakra - Zonnevlechtchakra
  4. Anahata Chakra - Hartchakra
  5. Vishuddha Chakra - Keelchakra
  6. Ajna Chakra - Derde Oog Chakra
  7. Sahastrara Chakra - Kruinchakra

Heeft een chakra een vorm?

Er bestaan veel mythes over de vorm van de chakra's. Sommigen zeggen dat ze op wervelende schijven lijken, terwijl anderen geloven dat ze als bloemen aan de ruggengraat hangen. Sommige mensen denken zelfs dat ze op een ijshoorntje lijken! Al deze verschillende ideeën bestaan simpelweg omdat de chakra's niet met de ogen of met welk apparaat dan ook gezien kunnen worden. Dus hebben we de neiging om te geloven wat algemeen circuleert.

De oude geschriften zeggen dat een chakra de vorm heeft van een bol of een bal. En er wordt zelfs geloofd dat de planeet aarde een hoofdchakra is van het zonnestelsel en een klein chakra van ons sterrenstelsel, de Melkweg. Hij draait rond om energie te verdelen, maar om hier meer over te weten te komen valt buiten het bereik van de menselijke verbeelding.

Wat is de grootte van een Chakra? 

Sommige mensen zeggen dat chakra's eenstraal van eenvoetmaathebben, terwijlanderenzeggen dat ze van grootte veranderen al naar gelang de energiestroom. De geschriftendaarentegenvertellenonsdat de chakra's heel klein zijn, omdat ze zich in het astrale ruggenmerg bevinden, dat verder in het fysieke ruggenmerg ligt.

De 7 chakra's: Symbolen, symptomen en effecten

1. Muladhara Chakra - Wortelchakra

Wortelchakra

Symbool: Het Wortelchakra symbool bestaat uit een lotusbloem met 4 bloemen, een vierkant en een naar beneden gerichte driehoek. Van elk element wordt gezegd dat het de 4 aspecten van de menselijke geest vertegenwoordigt, die zich verenigen om de geboorte van het menselijk bewustzijn te vormen.

Kleur: Rood

Element: Aarde

Locatie: De Wortelchakra, ook bekend als de Muladhara Chakra, bevindt zich aan de basis van de wervelkolom, tussen de anus en de geslachtsorganen. Het wordt gekenmerkt door de emoties van overleven, stabiliteit, ambitie en zelfvoorziening.

Symptomen van een geblokkeerde Wortelchakra: Als deze chakra uit balans is, begint iemand zich onstabiel, ongeaard, weinig ambitieus, doelloos, angstig, onzeker en gefrustreerd te voelen.

Tekenen van een evenwichtige/onevenwichtige Wortelchakra: Als de Wortelchakra echter in balans is, worden deze vervangen door positievere emoties en voel je je stabiel, zelfverzekerd, evenwichtig, energiek, onafhankelijk en sterk.

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Muladhara Chakra is 'Lam'.

Yoga houdingen om de Wortelchakra in balans te brengen: Boom Houding (Vrkshasana) en Berg Houding (Tadasana).

2. Svadhishthana Chakra - Sacraal Chakra

Sacraal Chakra

Symbool: Het symboolvoor het Svadhishthana Chakra of scaraalchakrabestaatuitmeerderecirkels, een maansikkel en zes lotusbloemblaadjes. De cirkels en de maansikkel staan voor de cyclische aard van leven, dood en wedergeboorte, terwijl de 6 bloemblaadjes de 6 negatieve aspecten van onze natuur uitbeelden die we moeten overwinnen om dit chakra te openen. 

Kleur: Oranje

Element: Water

Locatie: Het Svadhishthana Chakra, beter bekend als het Sacraal Chakra, bevindt zich in de onderbuik, ongeveer vier vingers onder de navel. De eigenschappen omvatten de basisbehoefte aan seksualiteit, maar ook creativiteit en eigenwaarde.

Symptomen van een geblokkeerd/uit balans geraakt Sacraal Chakra: Als het Sacraal Chakra uit balans is, kan iemand zich emotioneel explosief en prikkelbaar voelen, een gebrek aan energie en creativiteit voelen, zich manipulatief voelen of geobsedeerd zijn door seksuele gedachten.

Tekenen van een evenwichtig Sacraal Chakra: Als het in balans is, voel je je levendiger, gelukkiger, positiever, tevredener, mededogend en intuïtiever. 

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Svadhishthana Chakra is 'Vam'.

Yogahoudingen om het Sacraal Chakra te activeren: Je kunt werken aan het in balans brengen van het Svadhishthana Chakra door houdingen als de Kraai Houding (Kakasana) of staande houdingen als de Driehoek Houding (Trikonasana) te beoefenen.

3. Manipura Chakra - Zonnevlecht Chakra

Zonnevlecht Chakra

Symbool: Het Zonnevelcht Chakra symboolbestaatuiteen naar beneden gerichte driehoek in een lotusbloem met tien bloemblaadjes. De tien bloemblaadjes symboliseren tien negatieve karaktereigenschappen die we moeten overwinnen, terwijl de driehoek de Agni tattva of het vuur van de kundalini energie is die onze innerlijke kracht aangeeft.

Kleur:Geel

Element: Vuur

Locatie:De Manipura Chakra bevindt zich bij de zonnevlecht, tussen de navel en de onderkant van de ribbenkast. Het wordt gekenmerkt door emoties zoals ego, woede en agressie.

Symptomen van eengeblokkeerde/ongelijkmatigeZonnevlecht Chakra: Eenonbalans van de Zonnevlecht Chakra kanzich fysiek manifesteren als spijsverteringsproblemen, leverproblemen of diabetes. Op emotioneel niveau kan iemand worstelen met depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, woede en perfectionisme.

Tekenen van eenevenwichtigeZonnevlecht Chakra: Als we deze chakra in balans brengen, voelen we ons energieker, zelfverzekerder, productiever en meer gefocust.

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Manipura Chakra is 'Ram'.

Yoga houdingen voor Zonnevlecht Chakra uitlijning: Werken aan Manipura Chakra kan worden gedaan in houdingenalsKlassieke VooroverBuiging (Paschimottanasana), Klassieke Cobra Houding (Bhujangasana) en BoogHouding (Dhanurasana).

4. Anahata Chakra - Hartchakra

Hartchakra

Symbool: In het hartchakra-symbool kruisen twee driehoeken elkaar om een yantra te vormen die de balans van yin en yang, of opwaartse en neerwaartse krachten, weergeeft. Aan de buitenkant staat een lotusbloem met 12 bloemblaadjes die de twaalf goddelijke kwaliteiten symboliseren die met het hart worden geassocieerd.

Kleur: Groen

Element: Lucht

Locatie: Zoals de naam al zegt, bevindt het Anahata Chakra zich in de hartstreek. Deze chakra is de zetel van het evenwicht en wordt gekenmerkt door emoties van liefde, gehechtheid, mededogen, vertrouwen en passie.

Symptomen van een geblokkeerd/uit balans geraakt hartchakra: Als het hartchakra uit balans is, kan iemand te maken krijgen met emotionele problemen zoals woede, gebrek aan vertrouwen, angst, jaloezie, angst en humeurigheid.

Tekenen van een evenwichtige Hartchakra: Door dit energiecentrum te harmoniseren, begint iemand zich meer meelevend, zorgzaam, optimistisch, vriendelijk en gemotiveerd te voelen.

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Anahata Chakra is 'Yam'.

Yogahoudingen om de Hartchakra in balans te brengen: De Hartchakra kan in balans worden gebracht door houdingen te beoefenen zoals de Halve Brug Houding (Ardha Setubandhasana) en de Vissen Houding (Matsyasana).

5. Vishuddha Chakra - Keelchakra

Keelchakra

Symbool: Het symbool van de Keelchakra bestaat uit een 16-bladige lotusbloem die een omgekeerde driehoek omringt met daarin een cirkel. Dit staat voor spirituele groei en de zuivering van lichaam, geest en ziel.

Kleur:Blauw

Element: Ruimte

Locatie:De Visuddha Chakra bevindt zich aan de basis van de keel, samenvallend met de schildklier. Het wordt geassocieerd met inspiratie, gezonde expressie, geloof en het vermogen om goed te communiceren.

Symptomen van een geblokkeerd/onevenwichtig Keelchakra:Een blokkade in het keelchakra kan worden ervaren als verlegenheid, stilheid, een gevoel van zwakte of het onvermogen om onze gedachten te uiten.

Tekenen van een evenwichtige Keelchakra:Als deze chakra in balans is, maakt hij creativiteit, positieve zelfexpressie, constructieve communicatie en een gevoel van tevredenheid mogelijk.

Mantra:De zaadmantra (beej mantra) van Vishuddha Chakra is 'Ham'.

Yoga houdingen voor Keel Chakra balans:De Keelchakra wordt gestimuleerd in houdingenzoals Schouderstand (Sarvangasana) en Ploeg Houding (Halasana).

6. Ajna Chakra - Derde Oog Chakra

Derde Oog Chakra

Symbool: Het symbool van het derdeoogchakrauiteenomgekeerdedriehoek in een cirkel tussen twee lotusblaadjes. De twee bloemblaadjes en de naar beneden gerichte piramide staan beide voor wijsheid en benadrukken de rol van het hemelse oogchakra in onze reis naar spiritueel bewustzijn.

Kleur: Indigo

Element: Geen

Locatie: De Ajna Chakra (uitgesproken als 'Agya Chakra') bevindt zich tussen de wenkbrauwen. Het staat ook bekend als het Derde Oog Chakra en wordt vaak gebruikt als focuspunt tijdens asana oefeningen om meer concentratie en bewustzijn te ontwikkelen. Er wordt gezegd dat mediteren op dit chakra het karma van vorige levens vernietigt en bevrijding en intuïtieve kennis brengt. Zijn eigenschappen zijn intelligentie, intuïtie, inzicht en zelfkennis.

Symptomen van eengeblokkeerd/onevenwichtigderdeoogchakra: Als het uitbalans is, kan het ervoor zorgen dat je je niet assertief voelt en bang bent voor succes, of juist dat je egoïstischer wordt. Een verstoord evenwicht kan zich manifesteren als lichamelijke problemen zoals hoofdpijn, wazig zien en vermoeide ogen.

Tekenen van eenevenwichtigderdeoogchakra: Als dit chakra actief en in balans is, voelt iemand zich levendiger en zelfverzekerder, zowel spiritueel als emotioneel. Zonder angst voor de dood wordt iemand zijn eigen meester en blijft hij vrij van alle gehechtheid aan materiële zaken.

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Ajna Chakra is 'Om'.

Yoga houdingen om het Derde Oog Chakra in balans te brengen: Ajna Chakra wordt gestimuleerd bij hetbeoefenen van de Hoofdstand (Shirshasana).

7. Sahastrara Chakra - Kruin Chakra

Kruin Chakra

Symbool: Het Kruin Chakra symboolwordtafgebeeldals een ring van duizend lotusblaadjes die een omgekeerde driehoek omringen. Dit symboliseert het opstijgen van goddelijke energie in de Kroonchakra, wat spirituele bevrijding en verlichting brengt.

Kleur: Violet Wit

Element: Geen

Locatie: De Sahastrara of Kruinchakrabevindtzich op de kruin van het hoofd. Het zevende chakra is het centrum van spiritualiteit, verlichting en dynamisch denken en energie. Het maakt de innerlijke stroom van wijsheid mogelijk en brengt het geschenk van kosmisch bewustzijn.

Symptomen van een geblokkeerde/ongelijk gebalanceerde kruinchakra: Als deze uit balans raakt, kun je last hebben van een constant gevoel van frustratie, melancholie en destructieve gevoelens.

Tekenen van een evenwichtige kruinchakra: Een evenwichtige kruinchakra bevordert spiritueel begrip, innerlijke vrede en een heldere kijk op de wereld.

Mantra: De zaadmantra (beej mantra) van Sahastrara Chakra is 'Aum'.

Yoga houdingen om de Kruin Chakra in balanstebrengen: Het in balans brengen van de Sahasrara Chakra kan worden gedaan door het beoefenen van de Hoofdstand (Shirshasana).

Kunnen chakra's de gezondheid beïnvloeden?

Chakra's zijn verbonden met de organen en klieren van de regio waar ze zich bevinden. Als zodanig hebben ze een sterke invloed op onze gezondheid, onze mentale toestand en onze relatie met anderen. Op basis van verschillende factoren zoals onze levensstijl, omgeving, ervaringen uit het verleden, enz. kunnen de chakra's in balans of uit balans zijn.Als een chakra uit balans is, gaat hij in een hypoactieve of hyperactieve stand. Een hypoactief of geblokkeerd chakra functioneert onvoldoende of verminderd. Op dezelfde manier betekent een hyperactief chakra dat er te veel energie naar dat specifieke gebied stroomt, waardoor de algehele energiestroom door het lichaam uit balans raakt.

Hoe weet ik of mijn chakra's geblokkeerd zijn?

Omdat chakra's onderling met elkaar verbonden zijn, veroorzaakt een verstoring in de werking van de andere chakra's ook een verstoring als een van de chakra's uit balans is. Hierdoor voelen mensen zich niet verbonden, angstig en bang, en het uit zich ook als gezondheidsproblemen in een of meer gebieden van het lichaam.

Om optimaal te kunnen functioneren, moeten je chakra's in balans zijn. En daarvoor moet je weten wat de chakra's eigenlijk doen en wat je kunt doen om voor ze te zorgen.

Hoe werken chakra's en waarom zijn ze belangrijk?

De chakra's fungeren als distributiecentra. Ze verdelen de vijf prana's naar de bijbehorende lokale gebieden. De wortelchakra bijvoorbeeld zal de 'apana prana' verdelen naar het bekkengebied en energie leveren voor de organen in dit gebied. Als een chakra geblokkeerd is of niet goed functioneert, raakt dit distributiepatroon verstoord en ontstaan er fysieke of psycho-emotionele/energetische problemen.

Hoe je chakra's in balans brengen

Elke chakra draait met een specifieke frequentie en snelheid. Deze frequentie en snelheid kunnen veranderen door verschillende factoren zoals voeding, levensstijl, gedachtenpatronen, enz. Een onbalans begint problemen te creëren met de verdeling van de prana's. Stel je voor wat er gebeurt als een gloeilamp van 50 watt 500 watt of 10 watt elektriciteit gaat leveren! Als we het hebben over het in balans brengen of het ontwaken van de chakra's, bedoelen we dat we ze terugbrengen naar hun normale snelheid.

Er is niet één methode om je chakra's te deblokkeren, maar er zijn er meerdere. De beste manier om je chakra's te deblokkeren zal voor iedereen anders zijn, en het is een kwestie van uitproberen welke methode voor jou werkt. Hier zijn een paar populaire hulpmiddelen en technieken om chakra's te reinigen en in balans te brengen:

1. Dieet

Een van de belangrijkste redenen voor een disbalans in de chakra's is een disbalans van de vijf elementen in het lichaam. Een uitgebalanceerd dieet helpt om de elementen van het lichaam in balans te brengen.

2. Asana's

Asana's helpen de chakra's te stimuleren en hun werking te verbeteren. Ze maken ook de weg vrij voor de chakra's om zichzelf te helen.

3. Adem

Ademen helpt om de stroom van prana in het lichaam te vergroten en verwijdert de muffe prana.

4. Meditatie

Veel beoefenaars mediteren om chakra's te deblokkeren. Chakrameditatie kalmeert de geest en helpt de beoefenaar energie te richten op een problematisch punt in het chakrasysteem.

5. Mudra's

Chakra Mudra's zijn handgebaren die gewoonlijk worden uitgevoerd in yoga en meditatie om energie te richten waar die het meest nodig is. Om de chakra's in balans te brengen, brengen we het element in het lichaam in balans door de bijbehorende mudra uit te voeren.

 Lees verder voor meer informatie over yoga ademhalingsoefeningen en Pranayama: "Wat is het verschil tussen Pranayama en ademhalingsoefeningen?".

Laatsteopmerking

De 7 chakra's zijn krachtige punten in het energielichaam die je helpen een gezond fysiek en emotioneel evenwicht in je leven te bewaren. Daarom is het van vitaal belang dat je deze energiecentra regelmatig observeert en tijd vrijmaakt van je drukke dag om de doorstroming van prana naar elk centrum te verbeteren. Op een dieper niveau kan het uitlijnen van je chakra's je ook helpen om je af te stemmen op je ware Zelf en de goddelijke kracht binnenin te ontsluiten.

Over de auteur

Ram Jain

Geboren in de Jain familie waar yoga al vijf generaties lang de manier van leven is, begon mijn formele yogareis op achtjarige leeftijd op een Vedische school in India. Daar kreeg ik een solide basis door het lezen van oude geschriften, waaronder Veda's, Upanishads, de Bhagavad Gita en Yoga Sutra's (om er maar een paar te noemen).

In 2009 heb ik Arhanta Yoga Ashrams opgericht. Ik zie yoga als een manier om de vijf zintuigen te beheersen, dus noemde ik onze ashrams 'Arhanta Yoga', de yoga om de vijf zintuigen te beheersen!

In 2017 heb ik ook de Arhanta Yoga Online Academy opgericht zodat mensen die onze ashrams niet kunnen bezoeken onze cursussen op afstand kunnen volgen.

Bij Arhanta geven we niet alleen yoga. We leren je hoe je je potentieel kunt bereiken, je kennis kunt verdiepen, je zelfvertrouwen kunt opbouwen en de leiding over je leven kunt nemen.

Related Posts