Relaties in het licht van Yoga Filosofie

Mensen zijn sociale wezens. Onze relaties hebben een directe invloed op ons geluk en onze gezondheid. Er zijn talloze studies die aantonen dat mensen met een ondersteunend netwerk van liefdevolle relaties langer en gezonder leven. Tegelijkertijd zijn de meeste relaties ook een uitdaging voor ons. Als je een manager vraagt wat de grootste uitdaging in zijn werk is, zullen ze waarschijnlijk antwoorden ‘mensen’. En dat zijn mensen waar die managers niet eens emotioneel bij betrokken zijn. De relaties met mensen om wie we echt geven, kunnen een grote bron van vreugde en steun zijn, maar waarschijnlijk ook soms hartzeer en zorgen veroorzaken.

Beginnende ouders zijn vaak verbaasd over hoe direct hun eigen stemming en gedrag wordt weerspiegeld in het gedrag van hun peuters. Het is heel zichtbaar bij peuters, maar het gebeurt in alle relaties om ons heen. Relaties spiegelen ons en dagen ons uit om te groeien in ons zelfbewustzijn. Relaties spelen een belangrijke rol in onze menselijke ervaring en zijn een essentiële pijler die ons helpt een gelukkig en vervuld leven op te bouwen.

Lees meer: De 6 pijlers van een gelukkig leven

En, relaties zijn niet toevallig of willekeurig. Yoga filosofie leert ons, dat ze een reden en doel hebben in ons leven. De mensen met wie we een relatie hebben (vriend, vriendin, vader, moeder, broers en zussen, etc) hebben allemaal een reden om in ons leven te zijn en wij hebben een reden om in hun leven te zijn. We zijn met elkaar verbonden door karma.

Relaties bestaan niet zomaar, maar zijn het gevolg van karmische banden. Relaties brengen ons karma in evenwicht door ons verdriet of geluk te schenken.

Wat is Karma?

Karma kan letterlijk vertaald worden als ‘actie’. Het verwijst naar de wet dat elke actie een gelijke reactie heeft. Deze reactie kan ofwel onmiddellijk plaatsvinden ofwel op een bepaald moment in de toekomst. Yoga filosofie wordt gekenmerkt door de notie van oneindigheid, wat reïncarnatie en wedergeboorte impliceert. Daarom werken deze karmische reacties over levens heen. Goede of deugdzame daden zullen goede reacties hebben en slechte of gemene daden zullen slechte reacties hebben.

Deze karmische reacties zijn altijd verbonden met een andere ziel die een karmische rekening bij jou heeft. Elke handeling heeft tot gevolg dat er karma ontstaat met een andere ziel. Daarom schept karma karmische banden en beïnvloedt het in hoge mate de relaties die wij gedurende vele levens aangaan.

Hoe ‘maken’ wij Karma

Met elke opzettelijke handeling creëren wij karma. Intentie en actie zijn nauw met elkaar verbonden, zoals het volgende voorbeeld aantoont:

Stel je voor dat je ‘s avonds in je auto rijdt en het regent hevig. Je bent een beetje laat voor je afspraak en terwijl je rijdt controleer je je haar in de buitenspiegel. U heeft uw ogen even van de weg gehaald en op dat moment rent er een kat voor uw auto de straat op. Omdat uw aandacht is afgeleid ziet u de kat niet op tijd, u rijdt haar omver en de kat sterft.

Een ander scenario: U rijdt ‘s nachts in uw auto en het regent hard. U ziet een kat voor u de straat oversteken en geeft gas. U raakt de kat opzettelijk en doodt haar.

Las scenario: U rijdt ‘s nachts in uw auto en het regent hard. U kunt niet zo goed zien en daarom remt u af en rijdt u heel geconcentreerd en voorzichtig. Plotseling rent er een kat voor u de straat op. Je trapt onmiddellijk op de rem. Helaas heeft de auto te veel vaart en u rijdt de kat omver en doodt hem.

In al deze scenario’s is de uitkomst hetzelfde: de kat sterft. In het derde scenario was het echter niet uw bedoeling de kat te doden en hebt u uw plicht gedaan door uw rijstijl aan te passen aan de uitdagende omstandigheden. Daarom verzamelt u geen negatief karma door het doden van de kat.

In het eerste scenario had je ook niet de bedoeling de kat te doden, maar je hebt je plicht als bestuurder van een auto verzaakt. Daarom verzamelt u wat slecht karma voor de dood van de kat.

In het tweede scenario heb je de kat opzettelijk gedood en zal je dus het volledige negatieve karma van deze actie oogsten.

Hoe Kunnen we Karma in Evenwicht Brengen

Karma werkt door levens heen. Het resulteert in een eindeloze cyclus van geboorte en wedergeboorte, waarbij de gevolgen van handelingen in vorige levens terugkomen in het huidige leven. Zolang we karma hebben, worden we opnieuw geboren.

Volgens de yogafilosofie is het mogelijk om uit deze cyclus te bevrijden. In feite is de bevrijding uit de cirkel van leven en dood het uiteindelijke doel van yoga. De acht ledematen van de yogafilosofie voorzien ons van praktijken zoals de Yamas & Niyamas (morele codes en voorschriften), evenals meditatie waarmee we onze karmische rekening in evenwicht kunnen brengen en vrij kunnen worden van de cirkel van leven en dood.

Je kunt het karma dat je met je meedraagt uit vorige levens of van eerder in dit leven niet kiezen. Maar je kunt wel je daden in het heden en de toekomst kiezen.

Lees meer: De vier principes van karma

Lees meer: Karma & Dharma – Doe je het goed?

De Basis van de Yoga Filosofie: Reïncarnatie

Zoals eerder gezegd, draait de hele yogafilosofie om het concept van reïncarnatie en wedergeboorte. Onze ziel verandert van lichaam, net zoals we een paar schoenen verwisselen nadat ze versleten zijn. Een leven van 80 jaar in menselijke vorm is als één zondag in ons hele leven, ongelooflijk kort en schijnbaar onbeduidend.

Wanneer onze ziel overgaat naar een nieuw lichaam, beslist het verzamelde karma in wat voor soort lichaam en situatie we geboren zullen worden. Je kunt dit vergelijken met het voorbeeld van een jongere die hard studeert en zijn plichten vervult en naar de universiteit gaat, versus de jongere die zijn studie en plichten verwaarloost en in het criminele circuit terechtkomt en uiteindelijk in de gevangenis belandt. De acties van de eerste jongere bieden hem vele mogelijkheden om uit te kiezen: waar hij gaat wonen, wat voor werk hij gaat doen, waar hij gaat reizen en wat hij gaat eten. De daden van de tweede jongere zullen hem veel minder opties geven; een kleine cel waar anderen dicteren wat en wanneer hij zal eten, geen keuze wat betreft het werk dat hij doet en wanneer hij naar buiten mag enz.

Goed karma uit vorige levens geeft ons betere opties in dit leven en vice versa.

Dit is een uitdagend concept voor veel mensen, omdat het arrogant en ongevoelig kan klinken ten opzichte van iemand die in extreem moeilijke omstandigheden geboren is. Ik herinner studenten er altijd aan dat dit ook betekent dat we meer macht hebben om ons karma te veranderen dan we misschien denken. Door een rechtschapen leven te leiden, kunnen we ons karma positief in evenwicht brengen en ons huidige leven verbeteren, evenals ons toekomstige leven. En ik herinner mijn studenten er altijd aan dat het hebben van minder opties niet altijd betekent dat we minder geluk ervaren. Geluk is niet afhankelijk van opties.

Lees meer: Life Hack: Volg deze 5 stappen om meer gelukkig te zijn in je dagelijks leven

Reïncarnatie, Dharma & Relaties

Karmische banden stellen ons in elk leven voor een verscheidenheid aan relaties. Elke relatie die we aangaan is in feite een plicht (dharma). Sommige van deze relaties (plichten) krijgen we door geboorte. Andere kiezen we zelf.

Yoga filosofie leert ons dat het doen van onze plicht naar ons beste vermogen in wezen is wat we moeten doen om karma in evenwicht te brengen. Relaties zijn plichten die we krijgen vanwege onze karmische rekeningen en het identificeren van je plicht in je relaties helpt je de juiste keuzes te maken in hoe je de relatie aangaat.

In verschillende fasen van je leven zul je verschillende hechte relaties hebben met mensen om je heen. In onze jeugd hebben de meesten van ons een sterke karmische band met onze moeder. Zij zit in de eerste cirkel van ons karmische net. Als je ouder wordt heb je misschien het meeste karma tussen jou en je moeder in evenwicht gebracht en ga je nu een hechte relatie aan met je vriendin die eerder een verre vriendin was. Je moeder verhuist naar de verste cirkel van het karmische net en je vriendin verhuist naar de dichtstbijzijnde cirkel, omdat je nu meer karma met haar in evenwicht moet brengen.

Dit is hoe alle relaties in ons leven evolueren en blijven evolueren gedurende levens.

Belangrijk om te onthouden is dat:

  • alle relaties van twee kanten moeten komen, en
  • er zijn prioriteiten in je plichten.

Je eerste plicht is je eigen groei. Een gewelddadige relatie moet je niet in stand houden, alleen omdat je gelooft dat het je plicht is om dat te doen. Een eenzijdige relatie ook niet. Soms heeft een persoon in je leven zo’n destructieve uitwerking op je dat je hem moet loslaten en erop moet vertrouwen dat je karma in een ander leven in evenwicht zal zijn.

Soms vragen mensen me of zielsverwanten bestaan. Ja, dat bestaan ze. Maar niet in de romantische zin zoals de meeste mensen het concept van zielsverwanten begrijpen. Alle mensen in ons leven zijn zielsverwanten, omdat onze zielen met elkaar verbonden zijn door karma uit het verleden.

Yoga Filosofie Richtlijnen over hoe Blijvend Geluk in Relaties te Vinden

  • Begrijp uw rol in bestaande relaties goed.
  • Begrijp uw verwachtingen van de relaties.
  • Bepaal hoe u wilt dat al uw belangrijke relaties zijn (relaties zijn als een tuin).
  • Neem persoonlijke verantwoordelijkheid in alle relaties.
  • Kies nieuwe relaties zorgvuldig.
  • Vermijd het zoeken naar fouten.
  • Los problemen op door naar de oorzaak te zoeken.

Over de auteur

Ram Jain

Geboren in de Jain familie waar yoga al vijf generaties lang de manier van leven is, begon mijn formele yogareis op achtjarige leeftijd op een Vedische school in India. Daar kreeg ik een solide basis door het lezen van oude geschriften, waaronder Veda's, Upanishads, de Bhagavad Gita en Yoga Sutra's (om er maar een paar te noemen).

In 2009 heb ik Arhanta Yoga Ashrams opgericht. Ik zie yoga als een manier om de vijf zintuigen te beheersen, dus noemde ik onze ashrams 'Arhanta Yoga', de yoga om de vijf zintuigen te beheersen!

In 2017 heb ik ook de Arhanta Yoga Online Academy opgericht zodat mensen die onze ashrams niet kunnen bezoeken onze cursussen op afstand kunnen volgen.

Bij Arhanta geven we niet alleen yoga. We leren je hoe je je potentieel kunt bereiken, je kennis kunt verdiepen, je zelfvertrouwen kunt opbouwen en de leiding over je leven kunt nemen.

Related Posts