In de yogafilosofie is Karma de wet van oorzaak en gevolg. Elke actie die je onderneemt heeft een gevolg, direct of in de toekomst. Positieve acties leiden tot positieve karmische reacties, terwijl negatieve acties resulteren in wat we tegenwoordig 'slecht karma' noemen. Karma werkt door levens heen, waarbij de gevolgen van acties in vorige levens terugkomen in het huidige leven.

Karma Yoga is een pad om deze karmische cyclus te doorbreken en ons ware zelf te ontdekken, vrij van ego of gehechtheid. Karma Yoga staat bekend als de "Yoga van Actie" en is het onbaatzuchtig uitvoeren van plichten, waarbij de focus niet ligt op de vruchten of resultaten, maar op de actie zelf. Lees verder om de ware betekenis van Karma Yoga te ontdekken, de voordelen ervan en hoe je het in je dagelijks leven kunt beoefenen. 

Wat betekent Karma Yoga? 

Het woord Karma betekent 'actie', dus Karma Yoga is de 'Yoga van Actie' of 'Plicht'. Als een van de Vier Wegen van Yoga, die Bhakti Yoga (Yoga van Devotie), Jnana Yoga (Yoga van Kennis) en Raja Yoga (Yoga van Beheersing) omvat, moedigt het actie aan zonder gehechtheid aan de resultaten of uitkomsten. Zoals Shri Krishna zegt in de Bhagavad Gita: 

"Doe je plicht zonder je zorgen te maken om de vruchten ervan"

De 4 belangrijkste principes van Karma Yoga zijn: 

  1. Plicht

  2. Ego

  3. Gehechtheid

  4. Verwachting van beloning

Het belangrijkste doel van Karma Yoga is om je ego te beheersen en los te laten, waardoor de geest gezuiverd wordt en we ons ware Zelf kunnen realiseren. Om dit te doen, moeten we ons bezighouden met onze plichten zonder gehechtheid of persoonlijke verlangens.

Misvattingen over Karma Yoga

Hoewel vrijwilligerswerk om anderen te helpen een veelvoorkomend voorbeeld is van onbaatzuchtig handelen, gaat de ware essentie van deze praktijk verder dan eenvoudige daden van vriendelijkheid. Om misvattingen uit de weg te ruimen, lees je hier wat Karma Yoga niet is:

Een transactie

Onbaatzuchtige actie is geen ruil, waarbij je een dienst verleent in ruil voor een ander, zoals een training of accommodatie. De essentie van Karma Yoga is het uitvoeren van handelingen zonder de verwachting van een beloning of rendement. 

Vrij werk

Simpelweg werken zonder eerlijke compensatie kwalificeert niet automatisch als onbaatzuchtige actie. Echte Karma Yoga gaat over de interne onthechting van de vruchten van de actie, niet alleen over de afwezigheid van een financiële transactie. Het gaat over onbaatzuchtige intentie en niet gehecht zijn aan de resultaten.

Goedkope arbeid

Het is niet omdat iemand bereid is om voor minder te werken in de naam van Karma Yoga dat het in overeenstemming is met de principes ervan. Echt onbaatzuchtig handelen gaat nooit over het onderwaarderen van jezelf of anderen, maar over het uitvoeren van je plicht met zuivere intentie.

Sociale Dienst

Hoewel sociale dienstbaarheid overeenkomt met de principes van Karma Yoga, kwalificeren niet alle daden van sociale dienstbaarheid als onbaatzuchtige actie. De onderscheidende factor is de interne motivatie en onthechting van het resultaat. Als iemand bijvoorbeeld helpt in een gemeenschap met de hoop op erkenning of persoonlijke voldoening, is dat niet in de ware geest van deze praktijk. 

Dus, hoewel het waar is dat de Yoga van Actie geworteld is in de acties die je onderneemt, is het geen Karma Yoga als je intentie iets anders is dan het doen van een plicht zonder ego of gehechtheid.

De vier principes van Karma Yoga uitgelegd

1. Plicht 

Iedereen heeft plichten in het leven. Sommige komen voort uit de maatschappij of familie, terwijl andere keuzes zijn die we zelf maken, zoals een goede baas of ondersteunende vriend zijn. In Karma Yoga staan plichten bekend als dharma en het herkennen en rangschikken ervan is de sleutel.

Hoewel het begrijpen van onze rol in het leven van anderen van fundamenteel belang is, is de hoogste verplichting die je hebt die ten opzichte van jezelf. Alleen door te zorgen voor je eigen welzijn kun je anderen effectief ondersteunen. Bovendien moet elke taak die je uitvoert met toewijding worden uitgevoerd. Of je nu een kamer opruimt of een taak op je werk uitvoert, je moet je uiterste best doen. 

2. Ego

Ego is je zelfbeeld en de gedachten die je hebt over jezelf en anderen, gevormd door eigenschappen zoals je sympathieën, antipathieën en verlangens. Vaak baseren we onze acties op hoe ze ons imago zullen beïnvloeden. Hoewel sommigen geloven dat ego hen helpt om beter te presteren, kan het ook schadelijk zijn. Ego kan onze kijk op de werkelijkheid vervormen en ons begrip vertroebelen.

Onbaatzuchtig handelen daarentegen gaat over het uitvoeren van taken zonder aan jezelf te denken. Het kerndoel van deze praktijk is om jezelf te beheersen en uiteindelijk te bevrijden van je ego. 

3. Gehechtheid

Karma Yoga gaat over onpartijdig je plicht doen, zonder eraan gehecht te raken. Of je de taak nu leuk vindt of niet, je geeft alles. Als leraar zou je bijvoorbeeld niet de ene leerling bevoordelen boven de andere. De focus ligt op het uitvoeren van je taak, zonder je zorgen te maken over het resultaat of het proces.

4. Verwachting van beloning

We handelen vaak in de verwachting dat we er iets voor terug krijgen. Dit kan werken zijn voor een salaris of erkenning, of zelfs zorgen voor geliefden in de hoop hun liefde en dankbaarheid te ontvangen. Maar als je handelt zonder een beloning te verwachten, heeft het resultaat geen invloed op je daden. Je doet het omdat het het juiste is om te doen, niet voor persoonlijk gewin. Dit is Karma Yoga. 

Lees meer: Karma en Dharma - Doe je het goed?

Voordelen van Karma Yoga

Karma Yoga heeft veel voordelen. Sommige daarvan kun je meteen zien, terwijl andere pas gerealiseerd worden na consequente regelmatige beoefening. Hier zijn drie belangrijke voordelen van onbaatzuchtig handelen:  

Vermindert ego

Karma Yoga helpt je te handelen zonder je ego in de weg te laten zitten. Je doet wat gedaan moet worden in plaats van waar je zin in hebt. Na verloop van tijd vermindert dit je ego en helpt het je om met zuivere intentie te denken en te handelen.

Prioriteiten worden duidelijker

Door Karma Yoga te beoefenen, krijg je een duidelijk idee van wat belangrijk is. Je begrijpt je verantwoordelijkheden en doet ze zonder te gehecht te raken of het om jezelf te laten draaien.

Brengt Karma in evenwicht

Omdat je taken uitvoert zonder je ego of persoonlijke verlangens in de weg te laten staan, kun je fouten uit het verleden herstellen zonder nieuwe te creëren.

Hoe dagelijks Karma Yoga te beoefenen

Volg deze eenvoudige stappen om karma yoga in je dagelijks leven te beoefenen:

1. Maak een lijst van je belangrijkste taken

Iedereen speelt meerdere rollen in zijn leven. Om Karma Yoga te beoefenen, moet je eerst je relaties bekijken in het licht van de yogafilosofie en onderscheid maken tussen de rollen die we spelen voor persoonlijk gewin en de rollen die we spelen zonder er iets voor terug te verwachten. Het identificeren van je plicht in je relaties helpt je de juiste keuzes te maken. 

2. Rangschik en prioriteer ze

Niet alle rollen en taken hebben hetzelfde gewicht in verschillende levensfasen. Door prioriteiten te stellen, organiseer je ze niet alleen op basis van hun belang, maar denk je ook na over het belang van jouw bijdrage aan elke rol. Dit kan ook helpen om je tijd en energie effectiever in te delen. Het erkennen van het belang van elke rol kan je ook een gevoel van doelgerichtheid geven, wat beter aansluit bij de principes van Karma Yoga.

3. Vervul je taken

Karma Yoga gaat over consistentie en toewijding. Als je eenmaal je rollen hebt uitgestippeld en geprioriteerd, ga er dan dagelijks actief mee aan de slag. Dit betekent niet dat je alles perfect moet doen, maar benader elke rol met toewijding, oprechtheid en zonder verwachtingen van een beloning.

Conclusie

Karma Yoga integreren in het dagelijks leven gaat over consequent onbaatzuchtig handelen en jezelf losmaken van de resultaten. Door na te denken over onze rollen, hun betekenis te begrijpen en ze met een zuivere intentie te benaderen, kunnen we sterkere relaties opbouwen en een gelukkiger, betekenisvoller leven cultiveren.

Over de auteur

Ram Jain

Geboren in de Jain familie waar yoga al vijf generaties lang de manier van leven is, begon mijn formele yogareis op achtjarige leeftijd op een Vedische school in India. Daar kreeg ik een solide basis door het lezen van oude geschriften, waaronder Veda's, Upanishads, de Bhagavad Gita en Yoga Sutra's (om er maar een paar te noemen).

In 2009 heb ik Arhanta Yoga Ashrams opgericht. Ik zie yoga als een manier om de vijf zintuigen te beheersen, dus noemde ik onze ashrams 'Arhanta Yoga', de yoga om de vijf zintuigen te beheersen!

In 2017 heb ik ook de Arhanta Yoga Online Academy opgericht zodat mensen die onze ashrams niet kunnen bezoeken onze cursussen op afstand kunnen volgen.

Bij Arhanta geven we niet alleen yoga. We leren je hoe je je potentieel kunt bereiken, je kennis kunt verdiepen, je zelfvertrouwen kunt opbouwen en de leiding over je leven kunt nemen.

Related Posts